Kassasystem Linux

Linux har ännu inte blivit så vanligt på kontoren, trots bra användargränssnitt genom t. ex. Gnome men både Red Hat och Suse Linux blir allt mer populära som kassasystem. Flera större butikskedjor med butiker över hela landet och även globalt satsar nu på kassasystem som rullar på Linux, ett par exempel på detta är optikerkedjan Specsavers och Hennes & Mauritz. Här kan man glädjande nog se att Linux tar marknadsandelar från Wintendo och liknande system. När det gäller kassasystem så är ju även säkerheten viktig så där har ju Linux stora fördelar, men även de stora fördelarna med att det är lätt att skala av all onödigt programvara och endast köra en minimal Linuxkärna är bra för kassasystem då man ofta vill att de ska rulla på enkla handhållna enheter eller kanske robusta enheter som tål en något sämre fysisk miljö.

Vill ni ha experthjälp med system så kan jag tipsa om ICG som har mycket pålitliga kassasystem för restaurang och kassasystem för butik. Dom kan hjälpa både stora och små företag att hitta det som behövs för att underlätta den dagliga driften i en butik eller i en restaurang, både när det gäller säkerhet, störningsfri drift men även ett enkelt handhavande som gör arbetsdagarna effektiva.