Affärssystem i Linux och användarvänlighet

Drar sig dina anställda för att använda ditt företags affärssystem? Känner du en osäkerhet när du loggar in och har känsla att du inte vill vara där? Det kan bero på gränssnittet i ert system, ett affärssystem som saknar ett bra och enkelt användargränssnitt blir svårt och krångligt att göra de enklaste uppgifterna i.

En studie som gjordes av Computer Sweden redan 2004 visar att användarvänligheten av ett affärssystem prioriteras högst av 210 mellanstora företag. Trots att denna studie är väldigt gammal så är den fortfarande relevant för människor ställer idag högre och högre krav på användarvänligheten när det gäller affärssystem och andra datormiljöer de jobbar med dagligen. Därför är Gnome något som kan underlätta på många sätt och kan vara en bra grund att stå på när det gäller affärssystem.

Ett användarvänligt affärssystem

Användarvänlighet eller användbarhet sägs oftast vara att göra något enklare, lättare att begripa och lättare att använda. Dessa egenskaper ska göra användningen mer effektivt, det som betonas är alltså den upplevelsen men också hur fort det går att göra saker i systemet.

Positiva effekter av användarvänlighet

Har ett företag ett användarvänligt affärssystem så är det positivt både leverantören och användaren av affärssystemet. Leverantören får färre frågor och spar in på support och får nöjda och glada användare, och kundföretaget får en upplevelse av systemet är till för alla och kommer spara pengar på att de anställda verkligen utnyttjar systemet.

En mycket kompetent leverantör av olika affärssystem är Proclient affärssystem som till största del levererar ett system som heter Pyramid. Dom har många duktiga konsulter till uthyrning och har även en lång erfarenhet av att sälja affärssystem. Detta är ett företag som man starkt kan rekommendera, dom vet vad användarvänlighet har för betydelse och kan hjälpa er skaffa en miljö som gör ert företag mycket lönsamt!